Säkerställande av rätt till åtkomst

Du försöker besöka en webbplats som Nordstjernan Aktiebolag har upprättat för publicering av dokumentation och information om sitt offentliga kontanta budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB (publ). För att få tillgång till ytterligare information ber Nordstjernan besökare att bekräfta att de har läst och accepterar följande information.

Ange vilket land du är bosatt i:
Ange vilket land du befinner dig i:

Validation of access rights

You wish to enter a website that Nordstjernan Aktiebolag has designed for the publication of documents and information in connection with its mandatory public cash offer to the shareholders of Momentum Group AB (publ). In order to access further information, visitors are requested to confirm notice and acceptance of the following information.

Please enter your country of residence:
Please enter the country where you are located: